fiona sahl foto Lokallag i Norges Politilederlag freestyle libre sensor pris Vis lokallag

Medlemmer i Norges Politilederlag er tilsluttet et lokallag. Vi har lokallag i alle 12 politidistrikter. Lokallagene har eget styre og ledes av en lokallagsleder. Leder eller valgte representanter opptrer som arbeidstakerpart i det enkelte politidistrikt(er) eller særorgan.
olivia attwood twitter Artikler fra lokallagene