martin uhre hildebrandt

Parat

addiction resturant ranchi YS stat har varslet plassfratredelse for sine medlemmer i staten. Dersom partene ikke oppnår enighet gjennom mekling innen fristen 23. mai kl. 24:00, vil en streik i staten bli iverksatt fra torsdag 24. mai 2018.

kjappstrikka drakt gratis Les også: Mekling i gang for å unngå storstreik i staten

innsats for andre laererplan Parat vil i første fase ta ut om lag 250 medlemmer i departementene. Samtlige departement er berørt, og en eventuell streik vil bli iverksatt fra arbeidstids start på torsdag 24. mai. 

Parats hovedtillitsvalgte i departementene er varslet og i gang med streikeforberedelsene. Medlemmer i departementene som evt. er i streik fra torsdag morgen vil få melding om dette på SMS i løpet av natt til torsdag.

YS stat er i gang med å forberede andre fase av en evt. streik. De tillitsvalgte som vil bli berørt av streikens andre fase, vil bli varslet av Parat på forhånd. 

Tillitsvalgte som ikke blir kontaktet av Parat, skal ikke ut i streik. Dette gjelder også for virksomheter hvor LO og/eller Unio har tatt sine medlemmer ut i streik. 

Parats medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal utføre sine vanlige arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende arbeidsinstrukser. Dersom andre forbund har tatt ut sine medlemmer i streik på en arbeidsplass hvor Parat ikke streiker, skal Parats medlemmer uansett utføre sine arbeidsoppgaver. Medlemmene skal derimot ikke påta seg andre arbeidsoppgaver enn de som de utfører til vanlig, og skal ikke arbeide overtid. Medlemmer som blir pålagt overtid under en streik, skal varsle sin tillitsvalgt og Parats sekretariat om dette. 

De tillitsvalgte bes sørge for at medlemmenes kontaktinformasjon er oppdatert. 

Ved en evt. streik i staten vil informasjon i hovedsak bli formidlet via SMS så det er viktig at mobilnummer er registrert på dainese razón leather jacket.

Informasjon om meklingen i stat på address in germany og all you need is love lp


For ytterligere informasjon:
Spesialrådgiver Odd Jenvin-Steinsvåg, mob 934 45 242, s class mp3 download
Forhandler og advokatfullmektig Victoria Rynning, mob 996 91 935, retroreflekterende merker merkeprodusent
Rådgiver Truls Bjørhei, mob 456 03 093, transporttjenesten for funksjonshemmede

Publisert 23 mai 2018 07:43